ព្រួញទន់ - ទឹកក្រូច

8336947

GEOLOGIC

ផលិតសម្រាប់ អនុញ្ញាតឱ្យក្មេងៗនៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពឆ្ងាយពីកីឡាបាញ់ធ្នូចម្ងាយ៥ម៉ែត្រ។
ព្រួញដែលឆកគ្នាជាមួយនឹងធ្នូធ្វើឱ្យវាមានសុវត្ថិភាពបាញ់ទៅឯផ្ទាំងស៊ីបប្លាស្ទិច។

ផលិតផលនេះលែងមាននៅក្នុងស្តុក

Buy
     In-Store

view all stores

អត្ថប្រយោជន៍
ភាពជាក់លាក់សម្រាប់បាញ់ចន្លោះពី ៥ទៅ១០ម៉ែត្រ។
កាត់បន្ថយកំហុសព្រួញទន់
ធន់បានយូរដងព្រួញFibreglass
ការធានាធានា២ឆ្នាំ សម្រាប់ដងព្រួញ (ដោយមិនបញ្ចូលទាំងក្បាលព្រួញ ខ្សែព្រួញ)។
ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស

1
ទំហំ
ប្រវែងតែមួយ: ២៧​ អ៊ីញ
2
បន្លា
ព្រួញដែលសាកសមជាមួយធ្នូមានទម្ងន់ទាបបំផុតគឺ23 lbs។
3
ឆក់គ្នា
ព្រួញឆក់ជាមួយនឹងធ្នូDiscovery Junior , Discovery 100, softarchery 2 set, softarchery target។
4
ការប្រុងប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាព
ការដាស់តឿន។: មុនពេលបាញ់ត្រូវជៀសវាងប៉ះពាល់ដល់ការរបួសផ្ទាស់ខ្លួន។ កុំបាញជាមួយព្រួញខូច, ពិនិត្យដងព្រួញ និងខ្សែព្រួញ។ ព្រួញដែលខូចអាចខ្ទាតទៅចំអ្នកធ្វើឱ្យអ្នករបសបួស។ ត្រួតពិនិត្យព្រួញដែលនៅសល់ គឺស្ថិតនៅល្អប្រសើរ ដែលនឹងមិនក្រវាត់នៅពេលបាញព្រួញ។ បត់ដងព្រួញបន្តិចម្ដងៗ និងត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាស់ថាវាមិនមានស្នាមប្រហូង ស្នាមទង្គិច ឬប្រភេទសញ្ញាផ្សេងៗទៀត។ Switch round the shaft and repeat this step 2 to 3 times.
5
សុវត្ថិភាព
/!\ កុំទុកធ្នូឱ្យក្មេងកាន់ដោយមិនបាននៅមើល, ទុកធ្នូ និងព្រួញឆ្ងាយពីពួគេយកដល់។ /!\ /!\ កុំបាញ់ព្រួញទៅនឹងបង្ហូច /!\ /!\ កុំតម្រង់ទៅចំមនុស្ស និងសត្វ, បាញ់ទៅកន្លែងដែលទំនេរ។ /!\ មុនពេលបាញ់ត្រូវពិនិត្យព្រួញដើម្បីឱ្យប្រាកដថាវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អ, ដកព្រួញរបស់អ្នកនៅពេលគ្មានមនុស្សនៅពីក្រោយអ្នក។ /!\ ការមិនធ្វើតាមការណែនាំសុវត្ថិភាពអាចបណ្ដាលឱ្យគ្រោះថ្នាក់។
ពត៌មាន / គំនិត / បច្ចេកវិទ្យា
សមាសភាព
រចនាសម្ព័ន្ធ : 85.0% កញ្ចក់ - សាច់ក្រណាត់ (FG), រចនាសម្ព័ន្ធ : 10.0% សារធាតុ ប៉ូលីអ៊ីទីលែន ដែលទន់ពេលត្រូវកម្ដៅ (TPE), រចនាសម្ព័ន្ធ : 5.0% សារធាតុ ប៉ូលីអ៊ីតាន ដែលទន់ពេលត្រូវកម្ដៅ (TPU), រចនាសម្ព័ន្ធ : 0.0% ដែក

គន្លឹះស្តុក
មិនត្រូវរក្សាទុកនៅកន្លែងសើម ឬដាក់នៅកន្លែងដែលមានកម្ដៅខ្លាំង។

Reviews

Show results for