សំភារៈ

top-arrow Bottom-arrow
DOMYOS

ដុំឈើសម្រាប់ហាត់យូហ្កា

កូដផលិតផល៖ 8339945
More colors

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for
ជួយទប់លំនឹងអ្នកបានយ៉ាងល្អ! មានតុល្យភាព និង មានស្ថេរភាពងាយស្រួលអនុវត្តនៅក្នុងថ្នាក់យូហ្កា ហើយស្រួលក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដូចជាអង្គុយ ឬ រក្សាលំនឹងជំហរអ្នក។ទំហំ៖ ២៣ សម x ១៥,៥​​ សម x ៧,៥ សម ៨៨០ ក្រាម។

Close

Decathlon Stores Near to you

OUR សាកសម

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter