កីឡាជិះកង់

arrow arrow
BTWIN

City 5 Protect 20x1.75 Bike Tyre / ETRTO 44-406

កូដផលិតផល៖ 8344974
$12,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for This tyre was designed for regular cycling on a folding city bike. Also suitable for 20" kids' city bikes
Puncture resistance and good performance.

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

City 5 Protect 20x1.75 Bike Tyre / ETRTO 44-406 City 5 Protect 20x1.75 Bike Tyre / ETRTO 44-406 City 5 Protect 20x1.75 Bike Tyre / ETRTO 44-406

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters