តុ

arrow arrow
PONGORI

តុតែនីស PPT 530 លេងក្រៅផ្ទះ

កូដផលិតផល៖ 8345059
$389,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for អ្នករចនាតុលេងតែនីសរបស់យើងបានបង្កើតតុនេះសម្រាប់ការលេងនៅខាងក្រៅ និងខាងក្នុងផ្ទះ។
តុ PPT 530 ងាយស្រួលក្នុងប្តូរទីតាំងដូច្នេះលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់វាបានគ្រប់ទីកន្លែង ខាងក្នុងផ្ទះ ឬខាងក្រៅផ្ទះ។ វារឹងមាំ និងមានលំនឹង ដែលជាដៃគូក្នុងការលេងដ៏ល្អបំផុត។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

តុតែនីស PPT 530 លេងក្រៅផ្ទះ តុតែនីស PPT 530 លេងក្រៅផ្ទះ តុតែនីស PPT 530 លេងក្រៅផ្ទះ តុតែនីស PPT 530 លេងក្រៅផ្ទះ តុតែនីស PPT 530 លេងក្រៅផ្ទះ តុតែនីស PPT 530 លេងក្រៅផ្ទះ តុតែនីស PPT 530 លេងក្រៅផ្ទះ តុតែនីស PPT 530 លេងក្រៅផ្ទះ តុតែនីស PPT 530 លេងក្រៅផ្ទះ

Our Recommendation

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters