ក្ដារគប់CLASSIC VELCRO។

8345398

CANAVERAL

ផលិតសម្រាប់ ក្មេងមានអាយុចាប់ពីបីឆ្នាំយល់ពីរបៀបគប់ព្រួញដោយសុវត្ថិភាពជាមួយឪពុកម្ដាយ។
តើអ្នកកំពុងស្វែងរក និងឱ្យកូនៗរបស់អ្នកមានភាពសប្បាយរីករាយក្នុងការលេងគប់ព្រួញ?នេះជាក្ដារប់គប់ដ៏សប្បាយរីរាយដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេបោះចូលកន្លែងត្រឹមត្រូវ។មានការសប្បាយរីករាយជាច្រើនសូមរងចាំបន្តទៀត។

ព្រមាន: ធាតុចុងក្រោយក្នុងស្តុក!

Buy
     In-Store

view all stores

អត្ថប្រយោជន៍
ងាយស្រួលប្រើបាល់ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីឱ្យពួកក្មេងៗងាយស្រួលគប់លេង។
ងាយស្រួលដំឡើងឧបករណ៍ព្យួរនៅខាងក្រោយធ្វើឱ្យងាយស្រួលព្យួរវានៅគ្រប់ទីកន្លែង។
ការចុះសំរុងក្ដារគប់នេះគឺសាកសមជាមួយគ្រប់បាល់Scratch Geologic។
ការធានា2 ឆ្នាំ
ពត៌មាន / គំនិត / បច្ចេកវិទ្យា
សមាសភាព
ផ្នែក​សំខាន់ : 100.0% សារធាតុ ប៉ូលីប្រូពីលែន (PP) បាល់ : 100.0% Polyethylene (PE) ក្រណាត់ : 100.0% សារធាតុប៉ូលីអ៊ីស្ទែរ (PES) ពពុះ : 100.0% សារធាតុ Polyurethane (PU)

Reviews

Show results for