សំភារៈជិះកង់

arrow arrow
ELOPS

សំបកកង់ទីក្រុង City5 Protect ទំហំ ២៦x១,៧៥ - ETRTO ៤៤-៥៥៩ - ខ្មៅ

កូដផលិតផល៖ 8350611
$12,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for ក្រុមរបស់យើងបានរចនាសំបកកង់នេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាទៀងទាត់នៅតាមដងផ្លូវទីក្រុង។
សំបកកង់ក្រឡារឹង ៧០០x៤៥ (២៦x១,៧៥) B'twin City 5 Protect សម្រាប់ការធ្វើដំណើរតាមទីក្រុងរបស់អ្នក។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

សំបកកង់ទីក្រុង City5 Protect ទំហំ ២៦x១,៧៥ - ETRTO ៤៤-៥៥៩ - ខ្មៅ

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters