ទំនិញបញ្ចុះតម្លៃ

arrow arrow
BTWIN

Resist 5 Protect 650x25 Stiff Bead Road Bike Tyre / ETRTO 25-571

កូដផលិតផល៖ 8351382
$12,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
There are not enough products in stock
Last items in stock

Made for Our design team created this tyre for regular sport and recreational road cycling. Weight: 450 g.
The ideal balance between grip and resistance.

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

Resist 5 Protect 650x25 Stiff Bead Road Bike Tyre / ETRTO 25-571 Resist 5 Protect 650x25 Stiff Bead Road Bike Tyre / ETRTO 25-571 Resist 5 Protect 650x25 Stiff Bead Road Bike Tyre / ETRTO 25-571

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters