ឈុតកីឡាតិន្នីស Discover Beach

8353361

ARTENGO

ផលិតសម្រាប់ អ្នកលេងដែលចង់រៀនលេងវាយតិន្នីសជាមួយគ្រួសារ ឬមិត្តភកិ្ត។
ឈុតនេះល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលទើបនឹងរៀនលេងវាយតិន្នីសជាមួយមិត្តភក្តិ ឬគ្រួសារ។ដងរ៉ាកែតនេះមានភាពរឹងមាំជាប់ធន់ និងមានកាបូបសម្រាប់ដាក់តាមខ្លួនបានគ្រប់ទីកន្លែងដោយងាយស្រួល!

Buy
     In-Store

view all stores

អត្ថប្រយោជន៍
ធន់បានយូរដងរ៉ាកែតផ្លាស្ទិក (កម្រាស់៣៥មម) រឹងមាំសម្រាប់ការលេងខាងក្រៅ
ងាយស្រួលផ្លាស់ទីឈុតជាប់ជាមួយកាបូប ដូច្នេះអ្នកអាចយកតាមខ្លួនបានគ្រប់ទីកន្លែងយ៉ាងងាយស្រួល។
ធន់នឹងការកកិតគ្រាប់បាល់ BTB 990 ITF Stage 2 ទម្ងន់ស្រាលងាយស្រួលលេង និងស្វិតជាប់ធន់!
សម្រួលការប្រើប្រាស់ឧបករណ៏ដងងាយស្រួលកាន់ដែលស្អិតជាប់ដៃល្អ។
ថាមពលដងរ៉ាកែតដែលផ្តល់លំនឹងល្អពេលលេង និងរឹងមាំជាប់ធន់
ការធានា2 ឆ្នាំ
បុគ្គលិកលក្ខណៈ
ចំណុះដងរ៉ាកែត២និងគ្រាប់បាល់១

បាល់BTB 990 ITF Stage 2

ទម្ងន់ដងរ៉ាកែត៣៤៥ក្រាម
ពត៌មាន / គំនិត / បច្ចេកវិទ្យា
សមាសភាព
រចនាសម្ព័ន្ធ : 80.0% សារធាតុប៉ូលីទីលែន ដង់ស៊ីតេខ្ពស់ (HDPE), រចនាសម្ព័ន្ធ : 20.0% សារធាតុ Polyurethane (PU) ការច្រកជាកញ្ចប់ : 100.0% សារធាតុប៉ូលីអ៊ីស្ទែរ (PES)

គន្លឹះស្តុក
រក្សាទុកក្រោយពេលលេងរួច

Reviews

Show results for