វ៉ែនតាហែលទឹក

NABAIJI
$5,00
top-arrow Bottom-arrow

វ៉ែនតាហែលទឹក XBASE PRINT ទំហំ L ពណ៌ខៀវ

កូដផលិតផល៖ 8356787

សម្រាប់អ្នកហែលទឺកកម្រិតដំបូង។
XBASE ដែលជាផ្លាកសញ្ញាវ៉ែនតាហែលទឹកដែលសម្របទៅតាមទម្រង់មុខគ្រប់ប្រភេទ ដោយសារតែប្រព័ន្ធដែលអាចប្តូរទំហំរបស់វា នៅផ្នែកទង់ច្រមុះ និងខ្សែវ៉ែនតាដ៏សាមញ្ញដែលធានាឱ្យបាននូវភាពមិនជ្រាបទឹកទៅដល់វ៉ែនតា។


ពណ៌

ជ្រើសរើស ទំហំ
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close

OUR សាកសម

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter