ដបទឹក

arrow arrow
QUECHUA

ដបឡើងភ្នំធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូម 500 ដែលមានគម្របបើកបានលឿន - ចំនុះ 1 លីត្រ ពណ៌បៃតង

កូដផលិតផល៖ 8359204
$12,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត
Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
There are not enough products in stock
Last items in stock

Made for តើលោកអ្នកចង់ផឹកទឹកបានស្រួលពេលចេញឡើងភ្នំដែរឬទេ? អ្នករចនាម៉ូតរបស់យើងបានបង្កើតដបតូចនេះដោយអាចបើកបានលឿនដោយប្រើប្រាស់ដៃពីរ។
ដបដែលបើកបានយូរ ងាយស្រួលកាន់ដោយដៃ 2 ថ្លា និងជាប់បានយូរ ធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូម (1ល)។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

ដបឡើងភ្នំធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូម 500 ដែលមានគម្របបើកបានលឿន - ចំនុះ 1 លីត្រ ពណ៌បៃតង ដបឡើងភ្នំធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូម 500 ដែលមានគម្របបើកបានលឿន - ចំនុះ 1 លីត្រ ពណ៌បៃតង ដបឡើងភ្នំធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូម 500 ដែលមានគម្របបើកបានលឿន - ចំនុះ 1 លីត្រ ពណ៌បៃតង ដបឡើងភ្នំធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូម 500 ដែលមានគម្របបើកបានលឿន - ចំនុះ 1 លីត្រ ពណ៌បៃតង ដបឡើងភ្នំធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូម 500 ដែលមានគម្របបើកបានលឿន - ចំនុះ 1 លីត្រ ពណ៌បៃតង ដបឡើងភ្នំធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូម 500 ដែលមានគម្របបើកបានលឿន - ចំនុះ 1 លីត្រ ពណ៌បៃតង ដបឡើងភ្នំធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូម 500 ដែលមានគម្របបើកបានលឿន - ចំនុះ 1 លីត្រ ពណ៌បៃតង ដបឡើងភ្នំធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូម 500 ដែលមានគម្របបើកបានលឿន - ចំនុះ 1 លីត្រ ពណ៌បៃតង

Our Recommendation

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters