ទំនិញបញ្ចុះតម្លៃ

    ទំនិញបញ្ចុះតម្លៃ>ដងវាយកូនហ្គោលបញ្ចូលរន្ធសម្រាប់ក្មេងប្រើដៃឆ្វេងដែលមានអាយុពី ៨ ទៅ ១០ ឆ្នាំ

arrow arrow
INESIS

ដងវាយកូនហ្គោលបញ្ចូលរន្ធសម្រាប់ក្មេងប្រើដៃឆ្វេងដែលមានអាយុពី ៨ ទៅ ១០ ឆ្នាំ

កូដផលិតផល៖ 8359967
$13,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
There are not enough products in stock
Last items in stock

Made for ដើម្បីបញ្ជូនគ្រាប់កូនហ្គោលបានល្អនៅលើវាលស្មៅ។យើងខ្ញុំច្នៃរាងរបស់ដងវាយកូនហ្គោលនេះឡើង ដើម្បីឱ្យមានលំនឹងនៅពេលបញ្ជូនគ្រាប់ចេញពីទីតាំង។
សក្តិសមសម្រាប់ក្មេងអាយុពី ៨ ទៅ ១០ ឆ្នាំ មានកម្ពស់ពី ១.២៥ ម៉ែត្រ ទៅ ១.៤០ ម៉ែត្រ។ដងវាយកូនហ្គោលនេះមានបន្ទាត់តម្រឹមដ៏ធំ ធ្វើឱ្យកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការកំណត់គោលដៅរន្ធកូនហ្គោល។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

ដងវាយកូនហ្គោលបញ្ចូលរន្ធសម្រាប់ក្មេងប្រើដៃឆ្វេងដែលមានអាយុពី ៨ ទៅ ១០ ឆ្នាំ ដងវាយកូនហ្គោលបញ្ចូលរន្ធសម្រាប់ក្មេងប្រើដៃឆ្វេងដែលមានអាយុពី ៨ ទៅ ១០ ឆ្នាំ ដងវាយកូនហ្គោលបញ្ចូលរន្ធសម្រាប់ក្មេងប្រើដៃឆ្វេងដែលមានអាយុពី ៨ ទៅ ១០ ឆ្នាំ ដងវាយកូនហ្គោលបញ្ចូលរន្ធសម្រាប់ក្មេងប្រើដៃឆ្វេងដែលមានអាយុពី ៨ ទៅ ១០ ឆ្នាំ ដងវាយកូនហ្គោលបញ្ចូលរន្ធសម្រាប់ក្មេងប្រើដៃឆ្វេងដែលមានអាយុពី ៨ ទៅ ១០ ឆ្នាំ ដងវាយកូនហ្គោលបញ្ចូលរន្ធសម្រាប់ក្មេងប្រើដៃឆ្វេងដែលមានអាយុពី ៨ ទៅ ១០ ឆ្នាំ ដងវាយកូនហ្គោលបញ្ចូលរន្ធសម្រាប់ក្មេងប្រើដៃឆ្វេងដែលមានអាយុពី ៨ ទៅ ១០ ឆ្នាំ

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters