ទំនិញបញ្ចុះតម្លៃ

arrow arrow
FORCLAZ

ឧបករណ៍បញ្ចូលភ្លើងដែកកេសប៉ារី USB OnCharger ១០០

កូដផលិតផល៖ 8361357
$6,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for
ប្រដាប់បញ្ចូលភ្លើងដែកកេសបារីតូច និងងាយយកតាមខ្លួនអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ចូលភ្លើងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច USB គ្រប់ប្រភេទ (៥វ៉ុល) និងបញ្ចូនថាមពលរហូតដល់ ២.៤ អំពែ។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

ឧបករណ៍បញ្ចូលភ្លើងដែកកេសប៉ារី USB OnCharger ១០០ ឧបករណ៍បញ្ចូលភ្លើងដែកកេសប៉ារី USB OnCharger ១០០ ឧបករណ៍បញ្ចូលភ្លើងដែកកេសប៉ារី USB OnCharger ១០០ ឧបករណ៍បញ្ចូលភ្លើងដែកកេសប៉ារី USB OnCharger ១០០

Our Recommendation

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters