ក្តារ

arrow arrow
OXELO

ក្ដារស្គីរខ្លីឆ្កែព្រៃបៃតងMid 5។

កូដផលិតផល៖ 8370591
$40,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត
Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for
អ្នកដឹងពីរបៀបជិះឫទេ?វាជាពេលរៀនបោកខ្លះនៅលើ MID 5! ស្គីបន្ទះក្ដាររឹង និងមានតម្លៃសមរម្យនេះ គឺល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការរៀនជិះបោកលើកដំបូងរបស់លោកអ្នក (មិនសមស្របសម្រាប់អ្នកជិះស្គីក្រោមកម្ពស់ ១,៣០ម)។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

ក្ដារស្គីរខ្លីឆ្កែព្រៃបៃតងMid 5។ ក្ដារស្គីរខ្លីឆ្កែព្រៃបៃតងMid 5។ ក្ដារស្គីរខ្លីឆ្កែព្រៃបៃតងMid 5។ ក្ដារស្គីរខ្លីឆ្កែព្រៃបៃតងMid 5។ ក្ដារស្គីរខ្លីឆ្កែព្រៃបៃតងMid 5។ ក្ដារស្គីរខ្លីឆ្កែព្រៃបៃតងMid 5។ ក្ដារស្គីរខ្លីឆ្កែព្រៃបៃតងMid 5។ ក្ដារស្គីរខ្លីឆ្កែព្រៃបៃតងMid 5។ ក្ដារស្គីរខ្លីឆ្កែព្រៃបៃតងMid 5។ ក្ដារស្គីរខ្លីឆ្កែព្រៃបៃតងMid 5។

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters