ឈុតវាយសីរោមបក្សី Woody Fast ពណ៌លឿង

8373035

ARTENGO

$6.00

ឈុតវាយសីរោមបក្សី Woody Fast ពណ៌លឿង
ផលិតសម្រាប់ អ្នកទើបនឹងរៀនលេងកីឡាប្រើដងរ៉ាកែតជាមួយគ្រួសារ ឬមិត្តភក្តិ
ជាមួយនឹងសីរោមបក្សីនេះ អ្នកនឹងរីករាយជាមួយកីឡាប្រើដងរ៉ាកែតជាមួយមិត្តភក្តិ និងគ្រួសារអ្នក។ ការរចនាដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈហោះកោងទៅក្រោមនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកអាចផ្លាស់ទី និងឈរលេងបានកាន់តែងាយស្រួល។

Buy
     In-Store

view all stores

អត្ថប្រយោជន៍
ងាយស្រួលយួរឬកាន់ដងរ៉ាកែតទម្ងន់ស្រាល២២០ក្រាម
សម្រួលការប្រើប្រាស់ឧបករណ៏ប៉ុងស្រោបផ្តល់ភាពស្រទន់ងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់ការកាន់
ល្បឿនរោមបក្សីធម្មជាតិធ្វើឲ្យការលេងមានលក្ខណៈយឺតផ្តល់ភាពងាយស្រួល
គ្រប់គ្រងទិសដៅផ្តល់នូវលក្ខណៈហោះកោងទៅក្រោមដើម្បីធ្វើឲ្យការលេងមានលក្ខណៈងាយស្រួល
លោតផ្នែកខាងក្រោមធ្វើអំពីកៅស៊ូដែលធ្វើឲ្យការវាយដោយប្រើដងរ៉ាកែតក្នុងឈុតនេះមានលក្ខណៈងាយស្រួល។
ការធានា2 ឆ្នាំ
ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស

1
ចំណុះ
ដងរ៉ាកែត២ សីរោមបក្សី២
2
ដងរ៉ាកែត
ទម្ងន់៖២២០ក្រាម
3
សីរោមបក្សី
ទម្ងន់៖ 5ក្រាម ប្រវែង៖១២.៥សម
ពត៌មាន / គំនិត / បច្ចេកវិទ្យា
សមាសភាព
ដំបង : 95.0% ឈើ, ដំបង : 5.0% សារធាតុអាសេតាតអេទីឡែន(EVA) បាល់ : 100.0% អំបោះផ្សេងៗ

គន្លឹះស្តុក
រក្សាទុកនៅកន្លែងស្ងួត