កាបូប Play Children's Roller សម្រាប់ដាក់សម្ភារៈ២០ លីត្រ - ពណ៌ខៀវ

8374698

OXELO

ផលិតសម្រាប់ ការដឹកជញ្ជូន ឬការស្តុកស្គីកង់ជួរ (ឬស្គីទឹកក) និងឧបករណ៍ការពារ។
ទម្ងន់ស្រាល និងសាកសមល្អឥតខ្ចោះការយួរ ឬឧបករណ៍ការពារស្គីទឹកកក។
Sizes guide

Buy
     In-Store

view all stores

អត្ថប្រយោជន៍
សមត្ថភាព២០លីត្រសម្រាប់ស្តុកស្គីនិងឧបករណ៍ការពារ, មកជាមួយនឹងខ្សែយួរ។
ធន់នឹងការកកិតបាតកាបូបអាចដាក់បាននៅលើ tarmac ដោយគ្មានការខូចខាត។
ការធានា2 ឆ្នាំ
ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស

1
ចំណុះ
២០លីត្រ , គ្រប់ក្រាន់ដើម្បីយួរស្គីកង់បួន ឬស្គីទឹកកក(up to size Adult 3½) បន្ថែមមួកសុវត្ថិភាព និងឧបករណ៍ការពារផ្សេងទៀត។
2
ជាប់
ការបូបបាត គឺមានបាតរីកធំ ដើម្បីទប់ទលនឹងការសឹក និងមុតដោយស្គីទឹកកក។
3
ទម្ងន់ស្រាល។
២០០ក្រោម
បុគ្គលិកលក្ខណៈ
២ពណ៌ខៀវ ផ្កាឈូក។
ពត៌មាន / គំនិត / បច្ចេកវិទ្យា
សមាសភាព
ក្រណាត់ : 100.0% សារធាតុប៉ូលីអ៊ីស្ទែរ (PES)

Reviews

Show results for