ស្គុទ័រ

OXELO
$129,00
top-arrow Bottom-arrow

ស្គុទ័រមនុស្សធំTown 7XL - ខ្មៅ

កូដផលិតផល៖ 8377410


មានបូមពីដើម្បីទប់ទលនឹងផ្លូវរលាក់។ ស្កូតសម្រាប់ជិះលើផ្លូវពីមធ្យម-ឆ្ងាយ។ ៣ដងលឿនជាង និង៣ដងឆ្ងាយជាងជើង។


ពណ៌

ជ្រើសរើស ទំហំ
ទំហំមួយខ្នាត
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close