ស្គុទ័រ

top-arrow Bottom-arrow
OXELO

ស្គុទ័រមនុស្សធំTown 7XL - ខ្មៅ

កូដផលិតផល៖ 8377410
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for
មានបូមពីដើម្បីទប់ទលនឹងផ្លូវរលាក់។ ស្កូតសម្រាប់ជិះលើផ្លូវពីមធ្យម-ឆ្ងាយ។ ៣ដងលឿនជាង និង៣ដងឆ្ងាយជាងជើង។

Close

Decathlon Stores Near to you

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter