សម្ភារៈកីឡាផ្សេងៗ

arrow arrow
ROCKRIDER

ឈ្នាន់កង់ជិះលើភ្នំដែលអាចប្រើបានជាមួយ 500 Dual Function Shimano SPD

កូដផលិតផល៖ 8379913
$38,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
There are not enough products in stock
Last items in stock

Made for រចនាឡើងសម្រាប់ជិះកង់បែបកម្សាន្តនិងកីឡា។ប្រើបានជាមួយនឹងការជិះកង់ធម្មតា ការជិះកង់ខាងក្នុង ឬឧបករណ៍ជិះកង់ហាត់ប្រាណ។
ឈ្នាន់កង់ជិះលើភ្នំមានមុខងារពីរដែលមានសមស្របសម្រាប់ការប្រើលើឧបករណ៍ជិះកង់ហាត់ប្រាណនិងកង់ធម្មតា។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

ឈ្នាន់កង់ជិះលើភ្នំដែលអាចប្រើបានជាមួយ 500 Dual Function Shimano SPD ឈ្នាន់កង់ជិះលើភ្នំដែលអាចប្រើបានជាមួយ 500 Dual Function Shimano SPD ឈ្នាន់កង់ជិះលើភ្នំដែលអាចប្រើបានជាមួយ 500 Dual Function Shimano SPD ឈ្នាន់កង់ជិះលើភ្នំដែលអាចប្រើបានជាមួយ 500 Dual Function Shimano SPD ឈ្នាន់កង់ជិះលើភ្នំដែលអាចប្រើបានជាមួយ 500 Dual Function Shimano SPD

Our Recommendation

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters