សំភារៈ

top-arrow Bottom-arrow
VAN RYSEL

ម៉ូទ័រវាស់ចំងាយគ្មានខ្សែ 120

កូដផលិតផល៖ 8382191
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for
ម៉ូទ័រវាស់ចំងាយបានជាក់លាក់ និងសាមញ្ញដែលមានមុខងារគ្រិះចំនួន 5 (ល្បឿនពេលជិះ និងមធ្យម ចំងាយជិះ និងចំងាយសរុប ម៉ោង)។ ការភ្ជាប់រវាងសែនស័រ និងម៉ូទ័រវាស់ចំងាយដោយមិនប្រើខ្សែ។

Close

Decathlon Stores Near to you

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter