ចូលបវេសនកាលថ្មី

    ចូលបវេសនកាលថ្មី>កាតាបត្រជាក់ដើរភ្នំដែលមានប្រអប់បាយថ្ងៃត្រង់ MH៥០០ (ជាមួយនឹងប្រអប់ម្ហូប ២) ចំណុះ ៤.៤ ល - ខៀវ

QUECHUA
$16,00
top-arrow Bottom-arrow

កាតាបត្រជាក់ដើរភ្នំដែលមានប្រអប់បាយថ្ងៃត្រង់ MH៥០០ (ជាមួយនឹងប្រអប់ម្ហូប ២) ចំណុះ ៤.៤ ល - ខៀវ

កូដផលិតផល៖ 8384190


រក្សាអាហាររបស់អ្នកអោយនៅស្រស់ ងាយស្រួលប្រើជាមួយនឹងថតដាច់ដោយឡែកចំនួន ២ និងប្រអប់ដាក់ម្ហូបចំនួន ២ ដែលត្រូវបានបញ្ចូលមកជាមួយ។៤.៤ លីត្រ។


ពណ៌

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស


ជ្រើសរើស ទំហំ
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close

OUR សាកសម