ដបទឹក

top-arrow Bottom-arrow
QUECHUA

កាតាបត្រជាក់ដើរភ្នំដែលមានប្រអប់បាយថ្ងៃត្រង់ MH៥០០ (ជាមួយនឹងប្រអប់ម្ហូប ២) ចំណុះ ៤.៤ ល - ខៀវ

កូដផលិតផល៖ 8384190
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ចំនួន
Last items in stock

Made for
រក្សាអាហាររបស់អ្នកអោយនៅស្រស់ ងាយស្រួលប្រើជាមួយនឹងថតដាច់ដោយឡែកចំនួន ២ និងប្រអប់ដាក់ម្ហូបចំនួន ២ ដែលត្រូវបានបញ្ចូលមកជាមួយ។៤.៤ លីត្រ។

Close

Decathlon Stores Near to you

Our Recommendation

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter