ភ្ជុំបិណ្យ

APTONIA
$8,00
top-arrow Bottom-arrow

ឧបករណ៍ម៉ាស្សាអេឡិចត្រូនិច

កូដផលិតផល៖ 8396108

ត្រូវបានឌីសាញឡើងសម្រាប់ការម៉ាស្សាដោយខ្លួនឯងក្រោយពេលហាត់កីឡា។ វាផ្តល់នូវសម្ពាធម៉ាស្សាដ៏ល្អមួយ ដោយប្រើដៃដែលជំនួយដោយឧបករណ៍រំញ័រ។
ធ្វើអោយសាច់ដុំរបស់អ្នកសម្រាកជាមួយនឹងការម៉ាស្សា! ឧបករណ៍ម៉ាស្សានេះអាចប្រើប្រាស់លើផ្នែកជាច្រើននៃរាងកាយ៖ ជើង ដៃ ទ្រូង ក... ការម៉ស្សាដោយដៃនេះគឺត្រូវបានបន្ថែមដោយរំញ័រ។


ពណ៌

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស


ជ្រើសរើស ទំហំ
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close
Sort Filter
Filter Filter0
Filter
កំណត់ឡើងវិញទាំងអស់ Filter 0
CLOSE
APPLY