បាល់បោះ

top-arrow Bottom-arrow
TARMAK

ក្តារឆ្នួន សម្រាប់គ្រូបង្វឹកកីឡាបាល់បោះ ប្រភេទថាម៉ាក (Tarmak) ជាមួយនឹងប៊ិចហ្វឺត ដែលអាចលុបចេញបាន

កូដផលិតផល៖ 8407150
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ចំនួន
Last items in stock

Made for ក្តារឆ្នួន ដែលត្រូវបានរចនាម៉ូតឡើង សម្រាប់គ្រូបង្វឹកកីឡាបាល់បោះ។ ក្តារឆ្នួន ជាមួយនឹងប៊ិចហ្វឺតស្ងួត ដែលអាចលុបចេញបាន។
ក្តារឆ្នួន សម្រាប់គ្រូបង្វឹក ប្រភេទនេះ ជួយអ្នកពន្យល់ពីការហ្វឹកហាត់ និងយុទ្ធសាស្រ្តដល់កីឡាកររបស់អ្នក។រូបទីលានប្រកួតទាំងមូល មាននៅខាងមុខក្តារ និងរូបទីលានប្រកួតពាក់កណ្តាល មាននៅពីក្រោយក្តារ។ជាមួយនឹងប៊ិចហ្វឺតស្ងួត ដែលអាចលុបចេញបាន។

Close

Decathlon Stores Near to you

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter