បាល់

top-arrow Bottom-arrow
ALLSIX

បាល់ទះ វីហ្ស៊ី សម្រាប់ក្មេងអាយុ ១៥ឆ្នាំ ២៦០-២៨០ក្រាម - ស/ខៀវ

កូដផលិតផល៖ 8408154
ពណ៌ផ្សេងទៀត
Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for
ដើម្បីធ្វើឱ្យការរៀនលេងបាល់ទះមានភាពងាយស្រួលជាងមុន វិស្វកររបស់យើងបានរចនាបាល់នេះសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមលេងដំបូង ដើម្បីឱ្យគ្រប់ការបញ្ជូនបាល់ទាំងអស់មានផាសុកភាព!

Close

Decathlon Stores Near to you

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter