បាល់

ALLSIX
$24,00
top-arrow Bottom-arrow

បាល់ទះ V900 - ស/ក្រហម

កូដផលិតផល៖ 8408660


វិស្វកររបស់យើង ដែលជាអ្នកលេងបាល់ទះដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ បានអភិវឌ្ឍបាល់ទះនេះដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់គុណភាពដោយ FIVB យ៉ាងពិតប្រាកដ។ មុខងារនៃការឌីសាញបែបដប់ពីរក្រុមគឺសម្រាប់ការហ្វឹកហាត់ និងការប្រកួតនានា។


ពណ៌

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស


ជ្រើសរើស ទំហំ
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close