បាល់

top-arrow Bottom-arrow
ALLSIX

បាល់ទះ V900 - ស/ក្រហម

កូដផលិតផល៖ 8408660
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for
វិស្វកររបស់យើង ដែលជាអ្នកលេងបាល់ទះដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ បានអភិវឌ្ឍបាល់ទះនេះដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់គុណភាពដោយ FIVB យ៉ាងពិតប្រាកដ។ មុខងារនៃការឌីសាញបែបដប់ពីរក្រុមគឺសម្រាប់ការហ្វឹកហាត់ និងការប្រកួតនានា។

Close

Decathlon Stores Near to you

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter