ស្រោមជើងជិះសេះ ៥០០ សម្រាប់ក្មេងស្រី ពីរគូ - ពណ៌ផ្កាឈូកចាស់។

8485843

FOUGANZA

ផលិតសម្រាប់ ក្មេងស្រីដែលមានទម្លាប់ជាអ្នកជិះសេះ ជិះបានក្នុងគ្រប់អាកាសធាតុ។
ស្រោមជើងប្រវែងត្រឹមជង្គង់ ជាមួយទ្រនាម់ក្រណាត់រោមក្រាស់ៗ​ នៅនឹងបាតស្រោមជើងខាងក្នុង។​ទ្រនាប់ការពារម្រាបជើងនិងកែងជើង។
Sizes guide

Buy
     In-Store

view all stores

អត្ថប្រយោជន៍
ផាសុខភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទ្រនាប់ជើងខាងក្នុងមានក្រណាត់រោមក្រាស់ៗ​ ដែលធ្វើពីសំឡីសម្រាប់បន្ថែមភាពស្រួលដល់ជើង។
ធន់នឹងការកកិតទ្រនាប់ការពារម្រាបជើងនិងកែងជើង ដើម្បីការពារការរីក មុនពាក់។
ការរក្សាលំនឹងរីករួមតាមរាងរបស់ជើង ដើម្បីជួយការពារកំភួនជើងនិងប្រអប់ជើង។
ការធានា2 ឆ្នាំ
ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស

1
ខាងលើខ្ពស់៖
ស្រោមជើងករវែង ធ្វើពីសាច់ក្រណាត់ស្ដើងនៅផ្នែកខាងលើដែលធ្វើឲ្យងាយស្រួលរអិលចូលស្បែកជើង ឬ ជើងខោកំណាត់ក្រោមរបស់អ្នក។
2
មួយកញ្ចាប់ ២គូរ។
ពត៌មាន / គំនិត / បច្ចេកវិទ្យា
សមាសភាព
ស្រោមជើង : 78.0% កប្បាស, ស្រោមជើង : 20.0% ប៊ូលីអាម៉ីត (PA), ស្រោមជើង : 2.0% កៅស៊ូ

Reviews

Show results for