កាយវប្បកម្ម

top-arrow Bottom-arrow
DOMYOS

ឈុតដុំដែកសម្រាប់ហាត់លើកទំងន់ 10 គក

កូដផលិតផល៖ 8491830
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for ឈុតទំងន់ 10គក នេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងដោយក្រុមគ្រូបង្ហាត់ និងក្រុមរចនារបស់យើងសម្រាប់ហាត់នៅផ្ទះ។
ឈុតនេះគឺល្អបំផុត ក្នុងការចាប់ផ្តើមហាត់លើកទម្ងន់ និងហាត់យកសាច់ដុំដៃមុខ សាច់ដុំដៃក្រោយ សាច់ដុំស្មា និងសាច់ដុំទ្រូង (សមាសភាគរួមមាន៖ ៤ x ដុំទម្ងន់ ១ គក្រ - 2 x ដុំទម្ងន់ ២ គក្រ - របារ ២ គក្រ។

Close

Decathlon Stores Near to you

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter