ដុំដែក

DOMYOS
$59,00
top-arrow Bottom-arrow

ឈុតដុំដែកសម្រាប់ហាត់លើកទំងន់ 20 គក

កូដផលិតផល៖ 8491831

ឈុតលើកទំងន់២០គកនេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងដោយក្រុមគ្រូបង្ហាត់ និងក្រុមរចនារបស់យើងសម្រាប់លើកទំងន់នៅផ្ទះ។
ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ចាប់ផ្តើមហាត់លើកទំងន់ច្រើនប្រភេទដើម្បីហាត់សាច់ដុំដើមដៃ សាច់ដុំក្បាលបី សាច់ដុំសន្លាក់ស្មា និងសាច់ដុំទ្រូង។ដាក់ក្នុងប្រអប់ងាយស្រួលដឹកជញ្ជូន និងទុកដាក់។


ពណ៌

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស


ជ្រើសរើស ទំហំ
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close