សំភារៈ

arrow arrow
DOMYOS

ឈុតដុំដែកសម្រាប់ហាត់លើកទំងន់ 20 គក

កូដផលិតផល៖ 8491831
$45,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for ឈុតលើកទំងន់២០គកនេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងដោយក្រុមគ្រូបង្ហាត់ និងក្រុមរចនារបស់យើងសម្រាប់លើកទំងន់នៅផ្ទះ។
ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ចាប់ផ្តើមហាត់លើកទំងន់ច្រើនប្រភេទដើម្បីហាត់សាច់ដុំដើមដៃ សាច់ដុំក្បាលបី សាច់ដុំសន្លាក់ស្មា និងសាច់ដុំទ្រូង។ដាក់ក្នុងប្រអប់ងាយស្រួលដឹកជញ្ជូន និងទុកដាក់។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

ឈុតដុំដែកសម្រាប់ហាត់លើកទំងន់ 20 គក ឈុតដុំដែកសម្រាប់ហាត់លើកទំងន់ 20 គក ឈុតដុំដែកសម្រាប់ហាត់លើកទំងន់ 20 គក ឈុតដុំដែកសម្រាប់ហាត់លើកទំងន់ 20 គក ឈុតដុំដែកសម្រាប់ហាត់លើកទំងន់ 20 គក ឈុតដុំដែកសម្រាប់ហាត់លើកទំងន់ 20 គក ឈុតដុំដែកសម្រាប់ហាត់លើកទំងន់ 20 គក ឈុតដុំដែកសម្រាប់ហាត់លើកទំងន់ 20 គក ឈុតដុំដែកសម្រាប់ហាត់លើកទំងន់ 20 គក ឈុតដុំដែកសម្រាប់ហាត់លើកទំងន់ 20 គក ឈុតដុំដែកសម្រាប់ហាត់លើកទំងន់ 20 គក ឈុតដុំដែកសម្រាប់ហាត់លើកទំងន់ 20 គក ឈុតដុំដែកសម្រាប់ហាត់លើកទំងន់ 20 គក ឈុតដុំដែកសម្រាប់ហាត់លើកទំងន់ 20 គក ឈុតដុំដែកសម្រាប់ហាត់លើកទំងន់ 20 គក

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters