បាល់បោះ

arrow arrow
TARMAK

បាល់បោះ BT500 3x3 អារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយពេលប៉ះបាល់។

កូដផលិតផល៖ 8495721
$16,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for បាល់បោះទំហំ ៦ត្រូវបានឌីសាញឡើងសម្រាប់ការលេង 3-3 ទាំងក្នុង ឬក្រៅផ្ទះ។
បាល់បោះទំហំលេខ 6ដែលមានបរិមាត្រ 730mm ប៉ុន្តែទម្ងន់របស់បាល់លេខ 7 (ទម្ងន់ 610g) ត្រូវបានឌីសាញឡើងសម្រាប់ការលេង 3-3។ សម្បកខាងក្រៅផលិតពីសមាសធាតុប៉ូលីយូរ៉េថែន ផ្តល់នូវអារម្មណ៍ដូចប៉ះបាល់ពិតៗ។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

បាល់បោះ BT500 3x3 អារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយពេលប៉ះបាល់។ បាល់បោះ BT500 3x3 អារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយពេលប៉ះបាល់។ បាល់បោះ BT500 3x3 អារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយពេលប៉ះបាល់។ បាល់បោះ BT500 3x3 អារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយពេលប៉ះបាល់។ បាល់បោះ BT500 3x3 អារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយពេលប៉ះបាល់។

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters