កីឡាបាល់បោះ

campaign-sticker
arrow arrow
campaign-sticker
TARMAK

បាល់បោះ BT500 ទំហំលេខ 7 - ពណ៌ត្នោតឬFIBA

កូដផលិតផល៖ 8495729
$20,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត
Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for បាល់បោះ ទំហំ៧ ប្រភេទនេះ សាកសម សម្រាប់ក្មេងប្រុសមានអាយុចាប់ពី១៣ឆ្នាំឡើងទៅ ដែលអាចលេងបាន ទាំងនៅខាងក្នុង និងខាងក្រៅ។
បាល់បោះទំហំលេខ៧ សម្រាប់បុរស និងក្មេងប្រុស ប្រភេទនេះ អាចឱ្យអ្នកលេងបានកាន់តែល្អ។បាល់ទន់ល្អ ដោយសារសម្បកបាល់ ធ្វើពីជ័រប៉ូលីយូរ៉េថេន (polyurethane)។បាល់ប្រភេទនេះ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសហព័ន្ធកីឡាបាល់បោះអន្តរជាតិ (FIBA)។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

បាល់បោះ BT500 ទំហំលេខ 7 - ពណ៌ត្នោតឬFIBA បាល់បោះ BT500 ទំហំលេខ 7 - ពណ៌ត្នោតឬFIBA បាល់បោះ BT500 ទំហំលេខ 7 - ពណ៌ត្នោតឬFIBA បាល់បោះ BT500 ទំហំលេខ 7 - ពណ៌ត្នោតឬFIBA បាល់បោះ BT500 ទំហំលេខ 7 - ពណ៌ត្នោតឬFIBA

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters