ស្គុទ័រ

top-arrow Bottom-arrow
OXELO

ស្គុតធ័រសម្រាប់កុមារី B1 500

កូដផលិតផល៖ 8502694
ពណ៌ផ្សេងទៀត
Size
ចំនួន
Last items in stock

Made for កង់មានសភាពភ្លឺរលោងថ្លា (Luminous)កាន់តែមានភាពរីករាយថែមទៀត! សមស្របសម្រាប់កុមារដែលមានកំពស់ចន្លោះ ៨០ ស.ម ដល់ ១២០ស.មអាចរៀនជិះយ៉ាងរីករាយ។
ដោយសារវាមានប្រព័ន្ធចង្កូចពិសេស ទើបធ្វើឲ្យស្តុតធ័រ B1 500អាចជួយជម្រុញការអភិវឌ្ឈន៍ផ្លូវគំនិតដល់កុមារដែលមានអាយុពី ២ដល់៥ឆ្នាំឲ្យកាន់មានជំនក់ចិត្តនឹងការហាត់រៀនបន្ថែមទៀត។

Close

Decathlon Stores Near to you

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter