អាវយឹត

KALENJI
$16,00
top-arrow Bottom-arrow

អាវរត់ផ្លូវលំដៃខ្លីសម្រាប់បុរស - ខៀវ/កាប់ស្តាំង

កូដផលិតផល៖ 8502850

អ្នករចនាខោកីឡារត់របស់យើងបានបង្កើតអាវយឺតនេះសម្រាប់ការហ្វឹកហាត់ឬប្រណាំងក្នុងអាកាសធាតុក្ដៅ។
អាវយឺតនេះគឺឥតខ្ចោះសម្រាប់រត់លើផ្លូវលំក្នុងអាកាសធាតុក្តៅ។ ធាតុផ្សំដែលធន់នឹងសំណឹកនិងច្រោះខ្យល់បាន។ សំណាញ់ក្រោមដៃ និងរូត ១/២ សម្រាប់ភាពច្រោះខ្យល់ល្អ។


ពណ៌

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស


ជ្រើសរើស ទំហំ
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close
Sort Filter
Filter Filter0
Filter
កំណត់ឡើងវិញទាំងអស់ Filter 0
CLOSE
APPLY