campaign-sticker
arrow arrow
campaign-sticker
DOMYOS

កង់ធាក់ហាត់ប្រាណ EL 520

កូដផលិតផល៖ 8503081
$479,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for ក្រុមការងាររបស់យើងបានបង្កើតម៉ាស៊ីននេះឡើងសម្រាប់ការហាត់ចង្វាក់បេះដូងនៅផ្ទះ។ប្រើបានរហូតដល់ 4 ដងក្នុងមួយអាទិត្យដើម្បីអោយសាច់ដុំស្អាត។
ចង់បង្កើនការហាត់ប្រាណរបស់លោកអ្នកដែរឬទេ? EL520 ធ្វើអោយការហាត់ប្រាណរបស់លោកអ្នកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាពដោយសារតែវាមានមុខងារច្រើនយ៉ាង។ ឧបករណ៍ហាត់នេះដើរដោយខ្លួនឯង និងមិនប្រើប្រាស់ខ្សែឡើយ!

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

កង់ធាក់ហាត់ប្រាណ EL 520 កង់ធាក់ហាត់ប្រាណ EL 520 កង់ធាក់ហាត់ប្រាណ EL 520 កង់ធាក់ហាត់ប្រាណ EL 520 កង់ធាក់ហាត់ប្រាណ EL 520 កង់ធាក់ហាត់ប្រាណ EL 520

Our Recommendation

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters