កីឡាបាល់បោះ

arrow arrow
TARMAK

បាល់បោះ ប្រភេទ BT៥០០ ទំហំ៧ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ- ពណ៌ត្នោត

កូដផលិតផល៖ 8514077
$24,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for បាល់បោះ ទំហំ៧ ប្រភេទនេះ សាកសមសម្រាប់ក្មេងប្រុស និងបុរសមានអាយុចាប់ពី១៣ឆ្នាំឡើងទៅ ដែលអាចលេងបាន ទាំងនៅខាងក្នុង និងខាងក្រៅ។
បាល់បោះ ទំហំ៧ ប្រភេទនេះ ជាប្រភេទបាល់ដ៏ល្អមួយ។ សម្បកបាល់ ធ្វើពីជ័រប៉ូលីយូរ៉េថេន (polyurethane) ដែលធ្វើឱ្យបាល់ងាយស្រួលកាន់ និងទន់ល្អ។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

បាល់បោះ ប្រភេទ BT៥០០ ទំហំ៧ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ- ពណ៌ត្នោត បាល់បោះ ប្រភេទ BT៥០០ ទំហំ៧ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ- ពណ៌ត្នោត បាល់បោះ ប្រភេទ BT៥០០ ទំហំ៧ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ- ពណ៌ត្នោត បាល់បោះ ប្រភេទ BT៥០០ ទំហំ៧ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ- ពណ៌ត្នោត បាល់បោះ ប្រភេទ BT៥០០ ទំហំ៧ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ- ពណ៌ត្នោត បាល់បោះ ប្រភេទ BT៥០០ ទំហំ៧ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ- ពណ៌ត្នោត បាល់បោះ ប្រភេទ BT៥០០ ទំហំ៧ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ- ពណ៌ត្នោត បាល់បោះ ប្រភេទ BT៥០០ ទំហំ៧ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ- ពណ៌ត្នោត

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters