សំភារៈ

top-arrow Bottom-arrow
DOMYOS

អាវទំងន់ដែលអាចសារ៉េបានសម្រាប់ហាត់លើកទំងន់មានទំងន់ 10គក

កូដផលិតផល៖ 8517611
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ចំនួន
Last items in stock

Made for បង្កើនការហាត់លើកទំងន់របស់អ្នក។បង្កើតនូវភាពរហ័សរហួន ថាមពល និងភាពធន់...
បង្កើនការហាត់របស់អ្នកពីមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិត។ បង្កើនការហាត់រាងកាយរបស់អ្នកជាមួយនឹងទំងន់បន្ថែម។លោកអ្នកអាចសារ៉េអាវទំងន់ពី 6 គក ដល់ 10 គក ដោយសារតែទំងន់ 1 គក។

Close

Decathlon Stores Near to you

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter