បាល់

KIPSTA
$13,00
top-arrow Bottom-arrow

បាល់ទាត់ F100 Hybrid ទំហំលេខ៥ - ពណស ខ្មៅ និងទឹកប្រាក់

កូដផលិតផល៖ 8518854


ក្រៅពីការប្តេជ្ញាចិត្ត ការរៀនលេងទាត់ និងត្រេសបាល់មិនមែនជារឿងងាយស្រួលសម្រាប់ក្មេងៗឡើយ ដែលវាជាមូលហេតុដែលយើងខ្ញុំបានបង្កើតបាល់នេះឡើងដែលមានទម្ងន់ស្រាលជាងបាល់ស្តង់ដារហូតដល់ 15%។


ពណ៌

ជ្រើសរើស ទំហំ
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close
Sort Filter
Filter Filter0
Filter
កំណត់ឡើងវិញទាំងអស់ Filter 0
CLOSE
APPLY