បាល់ទាត់

top-arrow Bottom-arrow
KIPSTA

បាល់ទាត់ F100 Hybrid ទំហំលេខ៥ - ពណស ខ្មៅ និងទឹកប្រាក់

កូដផលិតផល៖ 8518854
ពណ៌ផ្សេងទៀត
Size
ចំនួន
Last items in stock

Made for យើងខ្ញុំបានឌីសាញបាល់ប្រភេទ F100 ដែលមានទម្ងន់ស្រាលប្រភេទនេះសម្រាប់ក្មេងៗ។ វាមានទម្ងន់ស្រាល និងផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ក្មេងៗក្នុងការរៀនលេង មិនថាការលេងជាលក្ខណៈលំហែកាយ ឬក្នុងក្លឹបឡើយ។
ក្រៅពីការប្តេជ្ញាចិត្ត ការរៀនលេងទាត់ និងត្រេសបាល់មិនមែនជារឿងងាយស្រួលសម្រាប់ក្មេងៗឡើយ ដែលវាជាមូលហេតុដែលយើងខ្ញុំបានបង្កើតបាល់នេះឡើងដែលមានទម្ងន់ស្រាលជាងបាល់ស្តង់ដារហូតដល់ 15%។

Close

Decathlon Stores Near to you

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter