ក្តារកន្ត្រក

    ផលិតផលលក់ដាច់ជាងគេ>កន្រ្តកបាល់បោះ ប្រភេទ B១០០ សម្រាប់កូនក្មេង ឬមនុស្សពេញវ័យ ដែលអាចតម្រឹមកម្ពស់បាន ពី២.២ម៉ែត្រ ដល់៣.០៥ម៉ែត្រ។

top-arrow Bottom-arrow
TARMAK

កន្រ្តកបាល់បោះ ប្រភេទ B១០០ សម្រាប់កូនក្មេង ឬមនុស្សពេញវ័យ ដែលអាចតម្រឹមកម្ពស់បាន ពី២.២ម៉ែត្រ ដល់៣.០៥ម៉ែត្រ។

កូដផលិតផល៖ 8529815
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ចំនួន
Last items in stock

Made for សាកសមសម្រាប់កូនក្មេង និងមនុស្សពេញវ័យ ក្នុងការលេងកីឡាបាល់បោះ នៅខាងក្រៅ។ អាចតម្រឹមបានកម្ពស់៥ខុសៗគ្នា ពី២.២០ម៉ែត្រ ដល់៣.០៥ម៉ែត្រ និងអាចផ្លាស់ទីបានដោយកង់ បានយ៉ាងងាយស្រួល។
កន្រ្តក និងជើងទម្រ មានលក្ខណៈពិសេស។កន្ត្រកបាល់បោះ អាចតម្រឹមបានកម្ពស់៥ខុសៗគ្នា។ កង់ទាំង២ខាងមុខរបស់ជើងទម្រ ផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ទី។

Close

Decathlon Stores Near to you

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter