ក្តារកន្ត្រក

top-arrow Bottom-arrow
TARMAK

វណ្ឌកន្រ្តកបាល់បោះ លេខ៥០០ សម្រាប់កូនក្មេង ឬមនុស្សពេញវ័យ - ពណ៌ខៀវ/ពណ៌ក្រហម

កូដផលិតផល៖ 8543357
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ចំនួន
Last items in stock

Made for វណ្ឌកន្រ្តកបាល់បោះ ប្រភេទនេះ ត្រូវបានរចនាម៉ូតឡើង សម្រាប់កូនក្មេង និងមនុស្សពេញវ័យ ដែលអាចលេងនៅខាងក្រៅ។វណ្ឌកន្រ្តក ប្រភេទនេះ អាចយកតាមទៅទីកន្លែងណាក៏បាន និងអាចថ្ពក់នៅលើដើមឈើ ឬបង្គោល!
ក្តារវណ្ឌកន្រ្តកបាល់បោះ ប្រភេទនេះ ជាផលិតផលផ្តាច់មុខរបស់ក្រុមហ៊ុនលក់ផលិតផលកីឡាឌីខេតឡន (Decathlon)។ វណ្ឌកន្រ្តកប្រភេទនេះ អាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងដើមឈើ ឬបង្គោលបាន។វណ្ឌកន្រ្តកប្រភេទនេះ មានទម្ងន់ស្រាល និងងាយស្រួលក្នុងការយកទៅជាមួយ។កម្ពស់របស់វណ្ឌកន្រ្តក ងាយស្រួលតម្រឹម។

Close

Decathlon Stores Near to you

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter