សម្ភារៈហែរទឹកកូនក្មេង

top-arrow Bottom-arrow
NABAIJI

កងទំងន់ប្រើក្នុងទឹកមាន ៤ ចំរុះពណ៌

កូដផលិតផល៖ 8545685
ពណ៌ផ្សេងទៀត
Size
ចំនួន
Last items in stock

Made for ត្រូវបានឌីសាញសម្រាប់ក្មេងៗដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការហែលទឹក ដើម្បីឱ្យពួកគេស្វែងយល់ពីភាពរីករាយក្នុងការលេងទឹក។
ក្មេងៗគ្រាន់តែគប់កងនោះចូលទៅក្នុងទឹកពួកគេត្រូវតែរើសកងនោះ ដើម្បីអាចរៀនពីរបៀបធ្វើដំណកដង្ហើមក្នុងទឹក។ ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្រោមការមើលខុសត្រូវពីមនុស្សពេញវ័យ។

Close

Decathlon Stores Near to you

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter