បាល់តេនីស

arrow arrow
ARTENGO

គ្រាប់បាល់ថេននីស TB110 មួយប្រអប់មានបី ពណ៌ទឹកក្រូច

កូដផលិតផល៖ 8546221
$4,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for អ្នកឌីសាញបានបង្កើតកូនបាល់នេះឡើងសម្រាប់ក្មេងៗដែលមានអាយុចន្លោះពី ៧ ដល់១១ឆ្នាំដែលកំពុងលេង និងហាត់លេងកីឡាថេននីស។ គ្រាប់បាល់ដែលត្រូវបានឯកភាពដោយ ITF។
កូនបាល់នេះត្រូវបានទទួលការអនុញ្ញាតិឱ្យប្រើប្រាស់ដោយ ITF(សហព័ន្ធកីឡាថេននីសអន្តរជាតិ) ដំណាក់ការទី២។ ល្បឿនយឺតជាងមុន និងកម្រិតនៃការលោតទាបជាងមុនរបស់វា ជួយដល់ក្មេងៗក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពលេងថេននីសរបស់ពួកគេ។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

គ្រាប់បាល់ថេននីស TB110 មួយប្រអប់មានបី ពណ៌ទឹកក្រូច គ្រាប់បាល់ថេននីស TB110 មួយប្រអប់មានបី ពណ៌ទឹកក្រូច គ្រាប់បាល់ថេននីស TB110 មួយប្រអប់មានបី ពណ៌ទឹកក្រូច

Our Recommendation

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters