បាល់បោះ

    សំភារៈទាំងអស់>បាល់>បាល់បោះ ប្រភេទ R៣០០ ទំហំ៧ សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមលេងដំបូង អាយុចាប់ពី១៣ឆ្នាំឡើងទៅ - ពណ៌ក្រហម។

top-arrow Bottom-arrow
TARMAK

បាល់បោះ ប្រភេទ R៣០០ ទំហំ៧ សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមលេងដំបូង អាយុចាប់ពី១៣ឆ្នាំឡើងទៅ - ពណ៌ក្រហម។

កូដផលិតផល៖ 8547138
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for បាល់បោះ ទំហំ៧ ប្រភេទនេះ សាកសម សម្រាប់ក្មេងប្រុសមានអាយុចាប់ពី១៣ឆ្នាំឡើងទៅ ដែលអាចលេងបាន ទាំងនៅខាងក្នុង និងខាងក្រៅ។
បាល់បោះប្រភេទនេះ មានទំហំ៧ សម្រាប់បុរស និងក្មេងប្រុស អាយុពី១៣ឆ្នាំឡើងទៅ។បាល់ប្រភេទនេះ ធ្វើពីស្នោរកៅស៊ូ ដែលធ្វើឱ្យទន់ និងជាប់ធន់បានយូរ

Close

Decathlon Stores Near to you

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter