បាល់បោះ

    ផលិតផលច្នៃប្រឌិតថ្មី>បាល់បោះ ប្រភេទ R៥០០ ទំហំ៧ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ - ជារូបគំនូរ - មិនធ្លុះធ្លាយ និងងាយស្រួលកាន់។

top-arrow Bottom-arrow
TARMAK

បាល់បោះ ប្រភេទ R៥០០ ទំហំ៧ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ - ជារូបគំនូរ - មិនធ្លុះធ្លាយ និងងាយស្រួលកាន់។

កូដផលិតផល៖ 8547140
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ចំនួន
Last items in stock

Made for បាល់បោះ ទំហំ៧ ប្រភេទនេះ សាកសម សម្រាប់បុរស និងក្មេងប្រុសមានអាយុចាប់ពី១៣ឆ្នាំឡើងទៅ ដែលអាចលេងបាន ទាំងនៅខាងក្នុង និងខាងក្រៅ។
បាល់បោះ ទំហំ៧ ប្រភេទនេះ ជាប្រភេទបាល់មួយដ៏ល្អ។ បច្ចេកវិទ្យាជ័រកាវក្រាស់ (Magic Jam) របស់យើង ជួយកាត់បន្ថយការធ្លាយខ្យល់ និងមានក្រឡាបាល់ ដូចជាសម្បកកង់ឡាន ដែលធ្វើឱ្យកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការចាប់កាន់។

Close

Decathlon Stores Near to you

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter