ផលិតផលមកថ្មី

top-arrow Bottom-arrow
TARMAK

កន្ត្រកបាល់បោះ SB700 សម្រាប់ភ្ជាប់នឹងជញ្ជាំង សម្រាប់មនុស្សធំ ឬក្មេង ក្តារកន្ត្រកដែលមានគុណភាព។

កូដផលិតផល៖ 8547161
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for ឈុត B700 ស័ក្តិសមសម្រាប់កូនក្មេង និងមនុស្សពេញវ័យ ក្នុងការលេងកីឡាបាល់បោះ នៅខាងក្រៅ។ ក្តារកន្ត្រកបាល់បោះនេះ និងកន្ត្រក សម្រាប់ភ្ជាប់នឹងជញ្ជាំង។
កន្ត្រកបាល់បោះសម្រាប់ក្មេង និងមនុស្សធំប្រភេទនេះ រួមមានក្តារខាងក្រោយ មាត់កន្ត្រក និងសំណាញ់។ ក្តារប្រភេទនេះ ផ្តល់ភាពលងទៅវិញទៅមកបានយ៉ាងល្អ។អាចប្រើជាមួយនឹងឧបករណ៍ភ្ជាប់ F500 (8496982)។

Close

Decathlon Stores Near to you

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter