សំភារៈហែលទឹក

NABAIJI
$19,00
top-arrow Bottom-arrow

វែនតាហែលទឹក 500 SPIRIT ទំហំ S - - ទឹកក្រូច ខៀវ, កញ្ចក់វែនតាដូចកញ្ចក់ឆ្លុះមុខ

កូដផលិតផល៖ 8547640

រចនាឡើងសម្រាប់អ្នកហែលទឹកកម្រិតមធ្យមដែលចង់ហ្វឹកហាត់ និងរក្សាររាង។
វែនតាហែលទឹក SPIRIT អាចមើលបានធំទូលាយ។ផ្តល់នូវផាសុកភាពដោយសារតែម៉ូតរចនាតូច បត់បែនបាន ធានាថាមិនចូលទឹក។កញ្ចក់វែនតាដូចកញ្ចក់ឆ្លុះមុខ។


ពណ៌

ជ្រើសរើស ទំហំ
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close