វ៉ែនតាហែលទឹក

top-arrow Bottom-arrow
NABAIJI

វែនតាហែលទឹក 500 SPIRIT ទំហំ S - - ទឹកក្រូច ខៀវ, កញ្ចក់វែនតាដូចកញ្ចក់ឆ្លុះមុខ

កូដផលិតផល៖ 8547640
ពណ៌ផ្សេងទៀត
Size
ចំនួន
Last items in stock

Made for រចនាឡើងសម្រាប់អ្នកហែលទឹកកម្រិតមធ្យមដែលចង់ហ្វឹកហាត់ និងរក្សាររាង។
វែនតាហែលទឹក SPIRIT អាចមើលបានធំទូលាយ។ផ្តល់នូវផាសុកភាពដោយសារតែម៉ូតរចនាតូច បត់បែនបាន ធានាថាមិនចូលទឹក។កញ្ចក់វែនតាដូចកញ្ចក់ឆ្លុះមុខ។

Close

Decathlon Stores Near to you

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter