សម្ភារៈកីឡាផ្សេងៗ

arrow arrow
BTWIN

ពោះវៀនមានវ៉ាន Schrader ២៦x៧/២.២ ៤៨​ ប្រវែង ៣៥ មម

កូដផលិតផល៖ 8549114
$4,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for ពោះវៀននេះគឺសមស្របសម្រាប់សំបកកង់អង្កត់ផ្ចិត ២៦" ដែលមុខកាត់ពី ១,៧០ ទៅ ២,២០ និងមានវ៉ាន Schrader ទំហំ ៤៨ មម។
ពោះវៀនកង់វ៉ាន Presta ២៦ x ១,៤៥ ដល់ ២៦ x ៧០ សម្រាប់សំបកកង់និងកង់ ២៦ អ៊ីញ។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

ពោះវៀនមានវ៉ាន Schrader ២៦x៧/២.២ ៤៨​ ប្រវែង ៣៥ មម ពោះវៀនមានវ៉ាន Schrader ២៦x៧/២.២ ៤៨​ ប្រវែង ៣៥ មម ពោះវៀនមានវ៉ាន Schrader ២៦x៧/២.២ ៤៨​ ប្រវែង ៣៥ មម ពោះវៀនមានវ៉ាន Schrader ២៦x៧/២.២ ៤៨​ ប្រវែង ៣៥ មម ពោះវៀនមានវ៉ាន Schrader ២៦x៧/២.២ ៤៨​ ប្រវែង ៣៥ មម

Our Recommendation

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters