campaign-sticker
arrow arrow
campaign-sticker
BTWIN

កង់ហាយប្រីដ 100 ORIG ៦-៨ ស

កូដផលិតផល៖ 8550599
$149,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for រចនាឡើងសម្រាប់កុមារអាយុ ៦ ដល់ ៨ ឆ្នាំ (១២០ ដល់ ១៣៥ សម) ដែលចង់រៀនពីរបៀបជិះកង់ហាយប្រីដ។
កង់ពណ៌សកុមារទំហំ ២០" មានលីបតែមួយ ដែលងាយស្រួល ដែលងាយស្រួលជិះ។ បំពាក់ជាមួយ ភ្លើងមុខក្រោយ និង កណ្តឹង, វាអាចជិះនៅក្នុងក្រុងនិងក្នុងព្រៃ។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

កង់ហាយប្រីដ 100 ORIG ៦-៨ ស កង់ហាយប្រីដ 100 ORIG ៦-៨ ស

Our Recommendation

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters