ដងវាយសី

top-arrow Bottom-arrow
PERFLY

រ៉ាកែតវាយសីសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ BR 930 V ខៀវ និងមាស

កូដផលិតផល៖ 8554242
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ចំនួន
Last items in stock

Made for អ្នកលេងកម្រិតខ្ពស់ដែលចង់បានការវាយចំគោលដៅ និងវាយបានច្រើនយ៉ាង!
ដោយសារតែគោលគំនិតប្រព័ន្ធ Precision System & ដងការពារមិនអោយភ្លាត់ជាមួយនឹងតុល្យភាពស្មើធ្វើអោយរ៉ាកែតនេះវាយកាន់តែចំគោលដៅ និងមានមុខងារច្រើនយ៉ាង!

Close

Decathlon Stores Near to you

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter