សំភារៈ

arrow arrow
EVADICT

កាតាបស្ពាយរត់លើផ្លូវលំ ចំណុះ 10លីត្រ ពណ៌ខ្មៅ ទង់ដែង

កូដផលិតផល៖ 8555365
$39,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត
Size
ចំនួន
Last items in stock

Made for កាតាបដែលត្រូវបានឌីសាញដោយក្រុមការងារស្រឡាញ់កីឡារបស់យើងខ្ញុំ មានចំណុះដប់លីត្រ ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវភាពងាយស្រួលក្នុងការស្ពាយសម្ភារៈកីឡានៅលើលំរហូតដល់ចម្ងាយ 80km ។
តើអ្នកចង់ទទួលបានការប្រើប្រាស់អាហារូបត្ថម្ភ ព្រមទាំងជាតិទឹកពេញលេញ ដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការរត់នៅផ្លូវលំមែនទេ? សូមធ្វើការសាកល្បងជាមួយកាតាបដែលល្អប្រើ និងមានទម្ងន់ស្រាលប្រភេទនេះចុះ សម្រាប់អ្វីៗដែលអ្នកចង់បាន និងតែងតែភ្ជាប់សម្ភារៈកីឡារបស់អ្នកជាប់ខ្លួនជានិច្ចកំឡុងពេលនៃការរត់កីឡា។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

កាតាបស្ពាយរត់លើផ្លូវលំ ចំណុះ 10លីត្រ ពណ៌ខ្មៅ ទង់ដែង កាតាបស្ពាយរត់លើផ្លូវលំ ចំណុះ 10លីត្រ ពណ៌ខ្មៅ ទង់ដែង កាតាបស្ពាយរត់លើផ្លូវលំ ចំណុះ 10លីត្រ ពណ៌ខ្មៅ ទង់ដែង កាតាបស្ពាយរត់លើផ្លូវលំ ចំណុះ 10លីត្រ ពណ៌ខ្មៅ ទង់ដែង កាតាបស្ពាយរត់លើផ្លូវលំ ចំណុះ 10លីត្រ ពណ៌ខ្មៅ ទង់ដែង កាតាបស្ពាយរត់លើផ្លូវលំ ចំណុះ 10លីត្រ ពណ៌ខ្មៅ ទង់ដែង

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters