បាល់ទាត់

top-arrow Bottom-arrow
KIPSTA

បាល់ហាយប្រ៊ីដ F500 ទំហំលេខ 5 ពណ៌ក្រហម

កូដផលិតផល៖ 8576136
ពណ៌ផ្សេងទៀត
Size
ចំនួន
Last items in stock

Made for យើងបានបង្កើតបាល់ប្រភេទនេះឡើង សម្រាប់ការលេងនៅក្នុងក្លឹប និងតម្រូវការនៃផាសុកភាព​ និងបាល់ដ៏រឹងមាំ។
សម្រាប់បាល់ហាយប្រ៊ីដ F500 ក្រុមឌីសាញយើងខ្ញុំបានជ្រើសរើសហ្វ៊ូមស្រទាប់ផ្នែកខាងក្នុងដើម្បីផ្តល់ផាសុកភាពបន្ថែមកំឡុងពេលលេង និងថ្នេរមិនអាចមើលឃើញដែលប្រកបដោយភាពរឹងមាំ។

Close

Decathlon Stores Near to you

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter